Otázky ohľadne dotačného portálu môžete
adresovať:

Mgr. Janette Filipová +421 2 48 264 440

Mgr. Katarína Krasňanská  +421 2 48 264 233

Ing. Peter Pohanka +421 2 48 264 147