Technická pomoc

Otázky ohľadne dotačného portálu môžete adresovať:

Bc. Janette Filipová +421 2 48 264 440

Mgr. Veronika Benková +421 2 48 264 603

Ing. Peter Pohanka +421 2 48 264 147