PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU

VSTUP do elektronického informačného systému (registrácia žiadosti, doplnenie údajov do zmluvy, spracovanie zúčtovania a pod.):

http://dotacie.bratislavskykraj.sk/

Pozn.: Pokiaľ ešte nie ste zaregistrovaní, je potrebné zvoliť si prihlasovacie údaje: e-mailovú adresu a heslo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements