Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 – VÝSLEDKY Advertisements

Harmonogram priebehu dotačných schém

Výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017

DOTÁCIE A GRANTY

  DOTÁCIE A GRANTY   1. Môže sa verejnosť zúčastniť zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie? Áno.…

VÝZVA KULTÚRA 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017 Bratislavský samosprávny kraj…

VÝZVA TURIZMUS 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017 Bratislavský samosprávny kraj…