VÝZVA KULTÚRA 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017 Bratislavský samosprávny kraj…

VÝZVA TURIZMUS 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017 Bratislavský samosprávny kraj…

VÝZVA ROZVOJ VIDIEKA 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2017 Bratislavský samosprávny kraj…

VÝZVA ŠPORT A MLÁDEŽ 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre rok 2017 Bratislavský samosprávny…

Informačné semináre pre záujemcov o podporu

OZNAM /11.11.2016

Vážení žiadatelia, v týchto dňoch prebieha migrácia starej databázy užívateľov do novej. Z tohto dôvodu žiadatelia, ktorí sa zaregistrovali v minulosti prostredníctvom nášho…