Odborné poradenstvo

KULTÚRA

Utorok a streda: 9:00 – 11:00 a 14:00 – 16:00

Mgr. Andrea Čavojská, andrea.cavojska@region-bsk.sk; tel. č.: +421 2 48 264 182

Mgr. Katarína Formánková, katarina.formankova@region-bsk.sk; tel. č.: +421 2 48 264 174

Mgr. Ján Mitáč, jan.mitac@region-bsk.sk; tel. č.: +421 2 48 264 176

TURIZMUS

Utorok a štvrtok: 9:00 – 12:00

Mgr. Janett Kopčanová, janett.kopcanova@region-bsk.sk; tel. č.: +421 2 48 264 420

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ROZVOJ VIDIEKA

Mgr. Veronika Gálová, veronika.galova@region-bsk.sk; tel. č.: +421 2 48 264 259  

Mgr. Ján Stano, jan.stano@region-bsk.sk; tel. č.: +421 2 48 264 113

ŠPORT A MLÁDEŽ

Ing.  Jana Dúbravková, jana.dubravkova@region-bsk.sk; tel. č.: +421 2 48  264 169

Ing. Alena Čermáková, alena.cermakova@region-bsk.sk; tel. č.: +421 2 48  264 602 

Mgr. Andrea Vojtková, andrea.vojtkova@region-bsk.sk; tel. č. +421 2 48 264 124

Konzultovať je možné aj osobne v sídle BSK (termín osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť vopred, pričom platia úradné dni a hodiny pre styk s verejnosťou). Konzultácie nie sú pre žiadateľov povinné.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Sabinovská 16

P.O. Box 106

820 05 Bratislava 25

Ústredňa: 02/4826 4111