Dokumenty na STIAHNUTIE - tlačivá, potvrdenia, vzory

Čestné prehlásenie o stave a dlhoch žiadateľa – príloha každej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu BSK

LOGO BSK

DIZJAN MANUÁL

Všeobecne záväzné nariadenie BSK 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

VÝZVY 2019 (UKONČENÉ)

VÝZVY 2018 (UKONČENÉ)

SCHÉMA DE MINIMIS (štátna pomoc)

ROK 2019

2019_Schéma DM-92017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK na rozvoj vidieka v zneni dodatku c_2 (26_6_2019)

2019_Schéma DM-62017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK v zneni dodatku c_2 (26_6_2019)

ROK 2018

2018_Schéma DM-92017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK na rozvoj vidieka v zneni dodatku c.1 (4_6_2018)

2018_Schéma DM-62017poskytovanej v SR prostredníctvom BSK v zneni dodatku c_1 (4_6_2018)

ROK 2017

2017_Schéma DM-92017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK na rozvoj vidieka DM 9_2017 (21_9_2017)

2017_Schéma DM-62017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK (13_9_2017)

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja (schéma DM – 6/2017)

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja na rozvoj vidieka (schéma DM – 9/2017) 

VZOR FORMULÁROV

VZOR zmluvy o poskytnutí dotácie z BRDS 2018 (slúži len ako vzor, zmluvy sú generované elektronickým systémom – dotačným portálom BSK).

Pozn.: Článok IV. 5, vyznačený žltou farbou, figuruje iba v zmluvách, ktoré sa týkajú štátnej pomoci.

Zúčtovanie poskytnutej dotácie (slúži len ako vzor, zúčtovanie je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického systému – dotačného portálu BSK).

POZOR: V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 45 dní od oznámenia o schválení dotácie zastupiteľstvom nepredloží všetky doklady podľa odseku 9 VZN BSK č. 5/2018, uznesenie zastupiteľstva v časti schválenia dotácie tomuto žiadateľovi stráca platnosť.