Kontakt

Bližšie informácie o dotačných schémach, ako aj konzultácie poskytnú referenti Úradu BSK nasledovne:

 

KULTÚRA

Oddelenie kultúrneho plánovania v pondelok a stredu od 9:00 do 12:00:

Konzultácie poskytujú:

pre výzvy 2018:
Dott. Michal Denci, referent, +421 2 48 264 159, michal.denci@region-bsk.sk 
Mgr. Soňa Wagnerová, referentka, +421 2 48 264 135, sona.wagnerova@region-bsk.sk

pre zúčtovanie dotácie za rok 2017:
Ing. Peter Pohanka – tel. č.: 02/48 264 147, priebežne na emailovej adrese peter.pohanka@region-bsk.sk.

 

 

TURIZMUS

Oddelenie cestovného ruchu v pondelok a stredu od 9:00 do 12:00:

Mgr. Janett Kopčanová na tel. č. 02/48 264 420, priebežne na emailovej adrese janett.kopcanova@region-bsk.sk.

 

 

ROZVOJ VIDIEKA

Oddelenie stratégie a územného rozvoja v pondelok a stredu od 9:00 do 12:00:

Mgr. Peter Jesenský a Mgr. Pavol Stano na tel. č. 02/48 264 503, priebežne na emailovej adrese peter.jesensky@region-bsk.sk.

 

 

ŠPORT a MLÁDEŽ

Oddelenie mládeže a športu v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00:

Mgr. Michal Nálepka, Bc. Jana Dúbravková, Ing. Alena Čermáková, Mgr. Veronika Benková  na tel. č. 02/48 264 821, – 169, -602, -603 priebežne na emailovej adrese michal.nalepka@region-bsk.sk, jana.dubravkova@region-bsk.skalena.cermakova@region-bsk.skveronika.benkova@region-bsk.sk.

 

 

Konzultovať je možné aj osobne v sídle BSK (termín osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť vopred, pričom platia úradné dni a hodiny pre styk s verejnosťou). Konzultácie nie sú pre žiadateľov povinné.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Ústredňa: 02/4826 4111

ÚRADNÉ HODINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements