BRDS

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Výsledky pre rok 2019

Bratislavská župa podporí v rámci regionálnej dotačnej schémy 420 projektov sumou vyše 1,5 milióna eur.

AKTUÁLNE (5. apríla 2019) – Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje podporené projekty v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2019. V rámci šiestich výziev podpory Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy bolo spolu doručených 800 žiadostí v celkovej požadovanej sume 4 487 487 eur. Po formálnej kontrole postúpilo na hodnotenie odbornej komisii 712 žiadostí v celkovej sume požadovanej dotácie 4 062 259 eur. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 29.3.2019 schválilo podporu pre 420 žiadostí. Suma 1 507 940 eur tak bude rozdelená medzi oblasti životné prostredie a rozvoj vidieka, turizmus, športové zväzy, športové podujatia a pravidelné pohybové aktivity, mládež a kultúru.

Životné prostredie a rozvoj vidieka

332.644 €

49 podporených žiadostí

Športové
zväzy

130.498 €

23 podporených žiadostí

Športové podujatia a pohybové aktivity

239.248 €

105 podporených žiadostí

TURIZMUS

177.866 €

34 podporených žiadostí

MLÁDEŽ

65.250 €

18 podporených žiadostí

KULTÚRA

562.434 €

191 podporených žiadostí

ak máte záujem o bližšie informácie

pošlite nám správu prostredníctvom priloženého formulára, alebo sa skontaktujte s určenými zamestnancami Úradu BSK.