Výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018 Advertisements

Všetky aktuálne informácie – oznamy, pozvánky, tlačové správy 

Dokumenty na stiahnutie – tlačivá, potvrdenia, vzory.

Informačné semináre pre záujemcov

Pravidlá podávania žiadostí

Pravidlá zúčtovania