BRDS VÝSLEDKY 2018

Bratislavská regionálna dotačná schéma 2018 – VÝSLEDKY

Dátum zverejnenia: 19.03.2018

 

O podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa v roku 2018 uchádzalo spolu 1023 projektov v schémach podpory kultúry, turizmu, mládeže a športu a rozvoja vidieka. Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 16.03.2018 uznesením č. 24/2018 na podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy spolu 558 žiadostí v celkovej sume 2.091.535,66 €.

BRDS 2018 POČET PODPORENÝCH PROJEKTOV SCHVÁLENÁ SUMA
BRDS kultúra 258 888 905,00 €
BRDS turizmus 45 261 442,00 €
BRDS šport a mládež 210 522 880,00 €
BRDS rozvoj vidieka 45 418 308,66 €
SPOLU 558 2 091 535,66 €

Pozn.: Žiadatelia sú v tabuľkách výsledkov zverejnení abecedne.

BRDS KULTÚRA (PDF)

BRDS ROZVOJ VIDIEKA (PDF)

BRDS TURIZMUS (PDF)

BRDS ŠPORT a MLÁDEŽ (PDF)

 

Pozn.:  V týchto dňoch bude Úrad BSK kontaktovať žiadateľov s oznámením výsledkov. Kompletné štatistiky vrátane hodnotení a stručného popisu žiadostí zverejní Úrad BSK podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja do 30 dní.

Po oznámení výsledku je podporený žiadateľ povinný doložiť do 30 dní odo dňa oznámenia o podpore, zaslaného na mailovú adresu kontaktnej osoby príjemcu, doplňujúce doklady. Viac informácií o potvrdeniach TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements