Pravidlá podávania žiadostí

Ak plánujete uchádzať sa o podporu z rozpočtu BSK formou dotácie, odporúčame Vám naštudovať si celé znenie VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií, ktoré zadefinováva pravidlá akým spôsobom a aké typy dotácií BSK poskytuje.

V prípade dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém tzv. Bratislavských regionálnych dotačných schém, ktorých sa týka táto webová stránka, je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

  1. vyberte si vhodnú výzvu podľa Vášho zamerania a predmetu činnosti a dobre si naštudujte jej podmienky,
  2. skontrolujte si v pravidlách určených výzvou, či ste oprávneným žiadateľom v danej výzve,
  3. pripravte, zaregistrujte a podajte žiadosť o dotáciu podľa pravidiel vo výzve,
  4. nezabudnite dodržať všetky termíny, aby Vaša žiadosť nebola vylúčená.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom podania žiadosti, obráťte sa na koordinátorov príslušných dotačných schém, s ktorými si viete dohodnúť aj osobné stretnutie. Tie najčastejšie otázky sme pre Vás, aj spolu s odpoveďami, zhrnuli priamo na tejto web stránke. Rovnako tu nájdete všetky dôležité dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť do Vášho PC a študovať offline.

Okrem dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém, možno z rozpočtu BSK poskytnúť aj individuálnu dotáciu do výšky 5000 EUR so samostatnými pravidlami, ktoré sú upravené predmetným VZN. Viac informácii o pravidlách a postupe nájdete na web stránke BSK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements