Informačné semináre pre záujemcov

Po zverejnení výzvy bude BSK realizovať v regióne informačné semináre pre záujemcov o podporu z dotačných schém pre rok 2018. Na seminároch sa účastníci dozvedia bližšie informácie o výzve – oblastiach podpory, postupe pri podávaní žiadostí, ako aj ďalšie užitočné informácie vedúce k príprave kvalitnej žiadosti a k úspešnej realizácii projektu.

 

BRDS KULTÚRA 2018

dátum čas miesto adresa poznámka

 

BRATISLAVA
28.11.2017 13:30-16:00 Úrad BSK – Veľká rokovačka Sabinovská 16,  820 05 Bratislava spoločný seminár k BRDS 2018 KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

(KULTÚRA: prioritne pre zriaďovanú kultúru a obce, mestá, MČ)

PRIHLÁŠKA KULTÚRA

PROGRAM

PREZENTÁCIA

5.12.2017 10:00-12:00 A4 – priestor súčasnej kultúry Karpatská 2 (budova YMCA), 811 05 Bratislava seminár prioritne zameraný na nezriaďované subjekty v oblasti kultúry

PRIHLÁŠKA

MALACKY
23.11.2017 10:00 – 12:00 Mestské centrum kultúry Malacky – Kino Záhoran Hviezdoslavova 3, 901 01 Malacky seminár pre všetkých žiadateľov

PRIHLÁŠKA

MODRA
30.11.2017 10:00 – 12:00 Kultúrne centrum Modra Sokolská 8
900 01 Modra
seminár pre všetkých žiadateľov

PRIHLÁŠKA

 

BRDS TURIZMUS  2018

dátum čas miesto adresa poznámka
BRATISLAVA
28.11.2017 13:30-16:00 Úrad BSK – Veľká rokovačka Sabinovská 16,  820 05 Bratislava spoločný seminár k BRDS 2018 CESTOVNÝ RUCH A KULTÚRA

PRIHLÁŠKA

PROGRAM

 

BRDS ROZVOJ VIDIEKA  2018

dátum čas miesto adresa poznámka
09.11.2017

 

11:00 Jablonec – Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Jablonec
23.11.2017

 

09:50 – 10:10 Senec – Konferencia rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2017 v priestoroch hotela SUN, Slnečné jazerá – Sever, Senec

 

BRDS ŠPORT a MLÁDEŽ  2018

dátum čas miesto adresa poznámka
29.11.2017  13:00 Úrad BSK – Veľká rokovačka Sabinovská 16,  820 05 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements