Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 – VÝSLEDKY

10.04.2017

O podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa v roku 2017 uchádzalo spolu 1023 projektov v schémach podpory kultúry, turizmu, mládeže a športu a rozvoja vidieka. Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 31.03.2017 uznesením č. 25/2017 na podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy spolu 546 žiadostí v celkovej sume 2.081.120 €.

Zastupiteľstvo BSK zároveň schválilo poskytnutie mimoriadnych dotácií 63 žiadostiam v celkovej sume 297.600 €, vzhľadom na regionálny význam projektov pre Bratislavský samosprávny kraj. Podporené žiadosti sú uvedené v samostatnej tabuľke.

Kompletné štatistiky vrátane hodnotení a stručného popisu žiadostí zverejní Úrad BSK podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja do 30.04.2017.

 

Pozn.: Žiadatelia sú v tabuľkách výsledkov zverejnení abecedne.

 

BRDS KULTÚRA (PDF)

BRDS ROZVOJ VIDIEKA (PDF)

BRDS TURIZMUS (PDF)

BRDS ŠPORT a MLÁDEŽ (PDF)

MIMORIADNE DOTACIE (PDF)

 

Pozn.:  Úrad BSK informoval žiadateľov o výsledkoch zaslaním mailu na adresu kontaktných osôb žiadateľov a začal so zberom potvrdení potrebných k uzatvoreniu zmlúv od žiadateľov navrhnutých na podporu. Viac informácií o potvrdeniach TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

1 Comment

  1. Pingback: BRDS

Comments are closed.