Oddelenie kultúrneho plánovania BSK hľadá referenta/referentku s nástupom od 1.9.2017

POPIS PRACOVNÉHO MIESTA

Názov pracovného miesta: referent/ka oddelenia kultúrneho plánovania
Oddelenie: Oddelenie kultúrneho plánovania
Odbor: Odbor cestovného ruchu a kultúry BSK
Miesto výkonu práce: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

 

Účel/cieľ pracovného miesta:

Zodpovedá za manažment poskytovania dotácií prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a podieľa sa na vypracovaní návrhov a podkladov koncepčného rozvoja regiónu v oblasti kultúry.

 

Hlavné činnosti a rozsah zodpovednosti:

Základná pracovná náplň a zodpovednosti:

 • zodpovedá za administráciu dotačného procesu v oblasti podpory kultúry, podieľa sa na vypracovaní dokumentov v predmetnej oblasti
 • procesne spravuje žiadateľa/prijímateľa – stará sa o komunikáciu, koordinuje dodržiavanie stanovených termínov a pravidiel
 • nesie zodpovednosť za správnosť formálnych náležitostí dotačnej schémy, zmluvných vzťahov s prijímateľmi dotácie, ako aj kontrolu plnenia záväzkov z nich vyplývajúcich (administratívna finančná kontrola, monitoring projektov a pod.)
 • podieľa sa na vypracovaní analýz a podkladov strategických zámerov smerovania kultúrnej politiky BSK
 • podieľa sa na implementácii stratégie rozvoja kultúry

Administratívno-procesná pracovná náplň a zodpovednosti:

 • realizuje úlohy vyplývajúce z plánov činnosti oddelenia
 • nesie zodpovednosť za zverené procesy a projekty
 • nesie zodpovednosť za archiváciu zverenej agendy a úloh
 • plní ďalšie úlohy z poverenia priameho nadriadeného, zúčastňuje sa porád vedených nadriadeným pracovníkom

Všeobecná pracovná náplň a zodpovednosti:

 • aktívne sa zúčastňuje ďalšieho vzdelávania v predmetnej oblasti, sleduje nové poznatky a trendy v oblasti
 • zodpovedá za dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych noriem a interných noriem organizácie súvisiacich s vykonávanou činnosťou

 

Špecifikácia požiadaviek

Požiadavky, ktoré by mal spĺňať uchádzač, alebo pracovník zaradený na dané pracovné miesto:

Kvalifikačné požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • skúsenosti s projektovým a finančným manažmentom
 • prehľad v oblasti fungovania verejnej správy a neziskového sektora
 • ovládanie programov MS Office na pokročilej úrovni, ovládanie programov pre elektronickú komunikáciu a zručnosti v práci s Internetom
 • ovládanie základných ekonomických, rozpočtových a finančných princípov
 • prax s mechanizmom správy grantových/dotačných programov (administrácia) výhodou
 • prax v oblasti koncepčného a strategického plánovania výhodou
 • znalosť problematiky kultúry a orientácia v prostredí kultúry bratislavského regiónu výhodou
 • znalosť anglického jazyka na užívateľskej úrovni výhodou

Vyžadované pracovné a osobnostné predpoklady:

 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • koncepčné myslenie a prezentačné zručnosti
 • projektové, plánovacie zručnosti
 • samostatnosť a proaktívne nastavenie vo vzťahu k úlohám
 • schopnosť súbežne zvládať viacero úloh a pracovať v tíme

 

Termín nástupu: ASAP (najneskôr od 1. septembra 2017)

Ponúkaný plat: dohodou
Druh pomeru: trvalý pracovný pomer

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite svoj životopis na kontaktnú adresu zuzana.ivaskova@region-bsk.sk  do 7. augusta 2017 do 12.00.

 

KONTAKT

Zuzana Ivašková
vedúca oddelenia
Oddelenie kultúrneho plánovania
Odbor cestovného ruchu a kultúry BSK
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava
Tel.: +421 2 4826 4118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements