BRDS

Bratislavská Regionálna Dotačná Schéma

OTVORENÉ VÝZVY

Žiadosti o dotácie na podporu športu a mládeže – športové zväzy je možné podávať do 18. januára 2019.

Žiadosti o dotácie na podporu športu a mládeže – športové podujatia a pravidelné pohybové aktivity je možné podávať do 18. januára 2019.

Žiadosti o dotácie na podporu vidieka a životného prostredia je možné podávať do 31. januára 2019.

Žiadosti o dotácie na podporu mládeže je možné podávať do 31. januára 2019.

UZATVORENÉ VÝZVY

Žiadosti o dotácie na podporu kultúry pre rok 2019 už nie je možné podávať.

Žiadosti o dotácie na podporu turizmu pre rok 2019 už nie je možné podávať.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné vyplniť a zaregistrovať na portáli http://dotacie.region-bsk.sk. Nezabudnite následne vyplnenú žiadosť doručiť spolu s povinnými prílohami podľa príslušnej výzvy na Úrad BSK (poštou alebo do podateľne).

AKTUALITY

Zverejňujeme výsledky BRDS pre rok 2018, uspelo 558 žiadostí

Zverejňujeme výsledky BRDS pre rok 2018. O podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa v roku 2018 uchádzalo spolu 1023 projektov v schémach podpory kultúry, turizmu, mládeže a športu a rozvoja vidieka. Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 16.03.2018 uznesením...

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 – kultúra

Zverejňujeme zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry zaregistrovaných v elektronickom informačnom systéme Bratislavského samosprávneho kraja. POZOR, DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zverejnené zoznamy...

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 – turizmus

Zverejňujeme zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu zaregistrovaných v elektronickom informačnom systéme Bratislavského samosprávneho kraja. POZOR, DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zverejnené zoznamy...

ak máte záujem o bližšie informácie

pošlite nám správu prostredníctvom priloženého formulára, alebo sa skontaktujte s určenými zamestnancami Úradu BSK.