BRDS

Bratislavská regionálna dotačná schéma

DOTÁCIE pre rok 2020

Zastupiteľstvo BSK dňa 13.12.2019 schválilo Návrhy Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2020 a to v nasledovných schémach:

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry na rok 2020

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu na rok 2020

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu mládeže na rok 2020

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2020

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020

Podpora kultúry 

440.000 €

vyčlenených pre túto výzvu

Termín predkladania žiadostí do 26.1.2020

Podpora životného prostredia

260.000 €

vyčlenených pre túto výzvu

Termín predkladania žiadostí do 31.1.2020

Podpora mládeže

51.000 €

vyčlenených pre túto výzvu

Termín predkladania žiadostí do 21.1.2020

Podpora športu

289.000 €

vyčlenených pre túto výzvu

Termín predkladania žiadostí do 21.1.2020

Podpora turizmu

140.000 €

vyčlenených pre túto výzvu

Termín predkladania žiadostí do 26.1.2020

ak máte záujem o bližšie informácie

pošlite nám správu prostredníctvom priloženého formulára, alebo sa skontaktujte s určenými zamestnancami Úradu BSK.