Výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018 Advertisements

Advertisements

Všetky aktuálne informácie – oznamy, pozvánky, tlačové správy 

Advertisements

Dokumenty na stiahnutie – tlačivá, potvrdenia, vzory. Advertisements

Advertisements

Informačné semináre pre záujemcov Advertisements

Advertisements

Pravidlá podávania žiadostí Advertisements

Advertisements

Pravidlá zúčtovania Advertisements

Advertisements